Rijopleiding in stappen gecertificeerd

RIS staat voor Rijopleiding In Stappen: de nieuwe methode van rijles geven.

Tijdens de RIS opleiding leer je het autorijden stap-voor-stap middels scripts. Hiermee word jij als leerling nog beter voorbereid op het veilig deelnemen aan het verkeer. Bovendien zorgt deze RIS-opleiding voor een hoger slagingspercentage vergeleken bij de reguliere WRM-methode.

Rijschool RIS is een door het CBR gecertificeerde/erkende rijschool en je ontvangt uitsluitend rijlessen van een ervaren RIS-docent (rijinstructeur).

Tijdens de RIS-opleiding zal de theorie samengevoegd worden met de praktijk. Het is echter wel van belang dat het theoriecertificaat zo snel mogelijk wordt behaald. Dit scheelt in het totaal aantal rijlessen.

Een RIS praktijkbegeleidingsboek is voor de leerling een "niet weg te denken" hulpmiddel bij deze nieuwe methode van rijlessen. De leerling kan zich voor aanvang van de rijles al voorbereiden en inlezen in de scripts (stappen) die de eerstvolgende les aan bod komen. De RIS-rijinstructeur zal na elke rijles aangeven welke stappen of scripts de volgende les aan de orde komen en zal de leerling vragen om zich goed voor te bereiden/in te lezen voor de volgende rijles. De vorderingen worden samen door de RIS rijinstructeur en de leerling na de rijles vermeld op de leskaart (IVK = Instructie Vorderingen Kaart), waarna gelijk wordt besproken wat de volgende les aan bod komt.

Dit houdt in dat het totaal aantal rijlessen korter zal zijn dan tijdens de reguliere WRM-methode. De leerling bereidt zich immers al thuis voor op wat de volgende rijles allemaal aan bod komt en blijft constant op 1 lijn met de rijinstructeur.

De rijlessen volgens RIS zijn ingedeeld in 4 modules:

  1. De auto bedienen en beheersen (bijvoorbeeld: sturen, remmen, koppelen en schakelen).
  2. Eenvoudige manoeuvres en verkeerssituaties (bijvoorbeeld: kruispunten, parkeren in vak en keren d.m.v. steken op de rijbaan).
  3. Moeilijke bediening, beheersing, manoeuvres en situaties (bijvoorbeeld: inhalen, invoegen en uitvoegen).
  4. Veilig en verantwoord rijden (bijvoorbeeld: rijden bij gladheid en milieuverantwoord rijden).
  5. Rijexamen CBR.

In totaal doorloop je 46 handelingen, zoals wegrijden, een kruispunt oversteken of ingehaald worden. Voor elke handeling is er een script dat precies aangeeft hoe je de handeling moet uitvoeren. Je leert ook zelfstandig een route uit te stippelen met behulp van kaarten en bij het rijden gebruik te maken van bewegwijzering. Het materiaal is zo opgebouwd dat je leert wat je waarom doet.

In module 4 leer je 'rijden onder specifieke omstandigheden'. Hierin leer je omgaan met bijvoorbeeld: milieuverantwoord rijden, rijden in moeilijke omstandigheden en defensief rijden.

Huiswerk

Je krijgt huiswerk mee. De bedoeling is dat je je thuis op de praktijklessen voorbereidt, zodat de rijles effectiever is. De instructeur hoeft dan niet eerst de theorie te behandelen voordat hij begint aan het praktijkgedeelte van de rijles. De tijd die je aan het huiswerk moet besteden, is voor iedereen verschillend.

Een voorbeeld van huiswerk in de Rijopleiding in Stappen is het aanleren van scripts. Door deze actieve zelfwerkzaamheid kun je als leerling zelf de duur van je rijopleiding verkorten.

Scripts

Voor elke handeling staat in het RIS lesboek een script. Zo'n script geeft nauwkeurig en stap-voor-stap aan hoe je de handeling moet uitvoeren.

Een voorbeeld is het script SCAN. Met behulp van dit script leer je je spiegels juist te gebruiken en correct waar te nemen. Het script luidt:

  1. Kijk tweehonderd meter vooruit
  2. Blik niet fixeren
  3. Kijk binnenspiegel
  4. Kijk voor de auto
  5. Kijk buitenspiegel(s)

Een voordeel van het werken met scripts is dat je rij-instructeur veel preciezer kan aangeven wat je als leerling niet helemaal goed hebt gedaan. 'Bij de kruispuntscan vergeten in de binnenspiegel te kijken' is veel duidelijker dan de vage opmerking 'niet goed gekeken'. Met andere woorden: je rijinstructeur en jijzelf begrijpen elkaar beter omdat jullie dezelfde taal spreken.

Bovendien zijn de scripts een handig hulpmiddel om de rijlessen thuis voor te bereiden.

 

Persoonlijke aandacht

 

Altijd dezelfde instructeur

 

Gratis auto proefrijles

 

Rijopleiding in stappen gecertificeerd

Rijschool RIS
Bert Dijkers

Voortsweg 16a
7661 PD  Vasse
0629 374 974